Tìm hiểu về jeotgal (젓갈) – Hải sản muối lên men Hàn Quốc

Jeotgal (젓갈) là gì? Có lẽ bạn đa từng nghe qua saeujeot - mắm tép Hàn Quốc chính là nguyên liệu quan trọng để làm kimchi rồi đúng không? Vâng saeujeot chính là một loại jeotgal đó, hãy cùng xem jeotgal tại Hàn đa dạng như thế nào nhé.

September 12, 2020 by Trang Pham