Chumokbap (cơm nắm Hàn Quốc) - Biểu tượng của thời đại khó sống

Ở Hàn Quốc thời hiện đại, chumok-bap gắn liền với Chiến tranh Triều Tiên, chúng được coi là biểu tượng của thời đại khó sống. Vào thời điểm trong và sau chiến tranh, tình hình kinh tế tồi tệ đến mức cơm nắm được xem như lương thực chiến đấu.

cơm nắm

January 08, 2020 by Xuan An Nguyen