Bảng xếp hạng mì tương đen Hàn Quốc được yêu thích nhất

Tèobokki sẽ giới thiệu đến bạn những loại mì tương đen hàn quốc gói ăn liền được yêu thích nhất thông qua một bài so sánh và xếp hạng thực tế của một nhóm bạn yêu thích mì tương đen, đã bỏ công lùng sục khắp các cửa hàng tiện lợi để thu thập, thử qua và thu về kết quả sau 12 tiếng.