Tháng 8/2014 - Chạy website tteokbokki.vn

Bánh Gạo Cay bắt đầu chạy website tteokbokki.vn từ tháng 8 này để giới thiệu món ăn này rộng rãi hơn đến cộng đồng ăn uống khắp mọi nơi.

 

August 15, 2014 by Mạnh Quân Nguyễn