Left Tiếp tục mua sắm
Đơn hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Promotion
Read more

Chính thức giảm giá "Bánh gạo cắt lát"

Tèobokki xin thông báo sẽ chính thức giảm giá vĩnh viễn bánh gạo cắt lát bằng giá với bánh gạo thường hình thỏi và hình nơ còn 60.000 đồng/kg.

Xem thêm