Phô mai que phiên bản bánh gạo

20.000₫

 

Thành phẩm khi đã chiên xong bánh gạo