Triệu Trường Sơn

Địa chỉ: 270 Hương Lộ 5 - Mã Ván, xã Diên Điền, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hoà.
Điện thoại: 0908-570-077

Bạn đang tìm mua bánh gạo Hàn Quốc? Bạn có thể ghé cửa hàng này tại địa phương của mình để mua được bánh gạo một cách nhanh nhất. Hãy liên lạc trước để kiểm tra xem cửa hàng có đầy đủ hàng hóa mà bạn đang tìm mua không nhé!

 Bánh gạo Tèobokki

*Giá bán lẻ tại cửa hàng này có thể khác so với giá tại trang web này do nhiều yếu tố như chi phí vận chuyển, mặt bằng... và không thuộc quyền quyết định của Tèobokki.